Wymiana walut

Natychmiastowa transakcja walutowa FX Spot jest umową pomiędzy dwiema stronami, dotyczącą zakupu lub sprzedaży określonej kwoty w jednej walucie, w zamian za określoną kwotę w innej walucie. Fizyczna dostawa środków odbywa się najpóźniej w dwa dni robocze od dnia zawarcia transakcji.

  • Usługa

Bank Nordea zapewnia:

  • atrakcyjne kursy walut, ustalane bezpośrednio z pracownikami Departamentu Sprzedaży Produktów Skarbowych,
  • w pełni profesjonalną obsługę Klienta,
  • szeroką gamę walut w ramach obrotu bezgotówkowego i indywidualnych negocjacji z pracownikami DSPS, w tym m.in. RUB, RON, LVL, LTL, EEK.

W kwietniu 2014 akcje Nordea Bank Polska S.A. zostały nabyte przez PKO Bank Polski. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. Więcej o fuzji.