Płatności krajowe

Płatności krajowe to podstawowa usługa bankowa, pozwalająca na standardowy transfer środków w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Polsce.
Kliknij się do banku
  • Opis
  • Korzyści

W ramach płatności krajowych bank Nordea oferuje:

  • przelewy realizowane za pomocą systemu Elixir (płatności w PLN na rachunki prowadzone w Polsce),
  • przelewy realizowane za pomocą systemu SORBNET (płatności w PLN, powyżej kwoty 1 mln PLN, na rachunki prowadzone w Polsce),
  • przelewy do ZUS oraz US (realizowane za pomocą systemu Elixir),
  • przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez bank Nordea).
  • możliwość opłacania wszelkich zobowiązań finansowych za pomocą instrumentów elektronicznych
  • możliwość przesyłania polecenia przelewu poprzez bankowość elektroniczną, co eliminują konieczność wizyty zleceniodawcy w banku oraz istotnie obniżają koszty rozliczeń
  • krótki czas realizacji zobowiązań w sytuacji, kiedy zarówno zleceniodawca, jak i odbiorca, prowadzą rachunek w banku Nordea

W kwietniu 2014 akcje Nordea Bank Polska S.A. zostały nabyte przez PKO Bank Polski. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. Więcej o fuzji.