Nordea Lokata Dynamiczna

Zyski rosną, a Ty kontrolujesz swoje środki: wypłacasz pieniądze, kiedy chcesz i to bez utraty odsetek. Lokata Dynamiczna to: oprocentowanie rosnące z miesiąca na miesiąc, aż do 5% w skali roku w ostatnim, dwunastym miesiącu trwania lokaty, elastyczny okres deponowania, a wszystko bez konieczności otwierania konta!
Z dniem połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim, ale nie wcześniej niż 31 października 2014 roku produkt zmieni nazwę na Lokata Dynamiczna Adm.
Wysokie
oprocentowanie
 • O produkcie
 • Dla kogo
 • Korzyści
 • Jak otworzyć
 • Oprocentowanie
 • Nowa nazwa
lokata dynamiczna
 • Łatwy dostęp do produktu - lokatę można założyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Netbank, przez telefon lub osobiście w oddziale BankuKlienci, którzy nie mają konta w Nordea mogą skorzystać z błyskawicznej ścieżki otwarcia lokaty przez Internet bez konieczności zakładania konta.
 • minimalna kwota lokaty to tylko 500 zł,
 • termin deponowania środków dostosowujesz do swoich możliwości, planów i oczekiwań - możliwość deponowania na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy,
 • Oprocentowanie jest zmienne, progresywne (zwiększa się z miesiąca na miesiąc) aż do 5% w skali roku w ostatnim, dwunastym miesiącu trwania lokaty. Odsetki naliczane są za poszczególne miesiące trwania depozytów według różnych, rosnących z miesiąca na miesiąc, stóp procentowych.
 • Istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny.
 • kapitalizacja odsetek następuje na koniec trwania lokaty lub w dniu zerwania lokaty,
 • możliwość zerwania lokaty po upływie kolejnych miesięcy, bez utraty odsetek za dotychczasowy okres deponowania,
 • odsetki przekazywane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli pierwszym dniu po zakończeniu umownego okresu lokaty - dopisywane są do rachunku lokaty lub przekazywane na wskazany rachunek. W tym samym dniu możliwe jest dokonanie dopłat do lokaty.
 • zerwanie lokaty przed terminem skutkuje wypłatą odsetek za realny okres utrzymywania depozytu (za pełne miesiące - wg stóp procentowych właściwych dla poszczególnych miesięcy; za bieżący, niepełny miesiąc - wg stopy odsetek równej 1/10 stawki dla pierwszego miesiąca, obowiązującej w dniu zerwania lokaty).
Otwórz online bez konta ›
Produkt został stowrzony z myślą o Kliencie, który:
 • dysponuje wolnymi środkami w wysokości minimum 500 zł,
 • zamierza ulokować je na okres 12 miesięcy lub krótszy,
 • chce zabezpieczyć się przed utratą odsetek w przypadku wcześniejszego wycofania wkładu.
 • możliwość zerwania lokaty po upływie kolejnych miesięcy bez utraty odsetek za dotychczasowy okres deponowania,
 • minimalna kwota lokaty to zaledwie 500 zł,
 • łatwy dostęp do produktu - możliwość założenia depozytu w dowolnym oddziale Banku, w systemie bankowości elektronicznej Netbank lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta.
 • Jesteś Klientem
 • Nie jesteś Klientem
Aby otworzyć lokatę wystarczy posiadać dostęp do bankowości elektronicznej Netbank, zalogować się i otworzyć lokatę online. Lokatę możesz również otworzyć w dowolnej placówce Banku lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta dostępnego pod numerem infolinii banku.
Jeżli nie chcesz skorzystać z oferty konta w Nordea, lokatę możesz otworzyć bez wychodzenia z domu i bez konieczności otwierania konta - przez Internet 100% online. W tym celu wystarczy abyś:
 • wypełnił wniosek 
 • na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz instrukcję jak otworzyć lokatę, w tym: informację zwrotną o numerze rachunku, na jaki musisz przelać środki na lokatę oraz tytuł przelewu, jaki musisz wpisać wykonując przelew z rachunku w swoim banku. W tym samym e-mailu otrzymasz też elektroniczną wersję regulaminów i umowy;
 • wykonaj przelew środków z banku w którym masz rachunek (przelew musi dojść do Banku w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku i musi być zrealizowany z Twojego rachunku indywidualnego, nie wspólnego). Dane w przelewie muszą być zgodne z danymi wpisanymi przez Ciebie we wniosku (imię, nazwisko, adres). Tytuł przelewu musi być zgodny z tym, który otrzymałeś e-mailem w instrukcji.
 • jeżeli dane są zgodne, lokata zostaje otwarta, pocztą otrzymasz papierową dokumentację wraz z potwierdzeniem otwarcia lokaty (nie musisz nic podpisywać i odsyłać).
Okres deponowania

Wysokość oprocentowania
w skali roku.

Obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

Rodzaj oprocentowania
Kwota minimalna
Kapitalizacja odsetek
dla 1 miesiąca

1,25%

zmienne (może ulec zmianie
w trakcie trwania okresu umownego)

500 PLN

na koniec okresu lokaty

dla 2 miesiąca

1,50%

dla 3 miesiąca

1,80%

dla 4 miesiąca

2,00%

dla 5 miesiąca

2,20%

dla 6 miesiąca

2,30%

dla 7 miesiąca

2,40%

dla 8 miesiąca

2,50%

dla 9 miesiąca

2,60%

dla 10 miesiąca

3,00%

dla 11 miesiąca

3,50%

dla 12 miesiąca

5,00%

Lokata dynamiczna cechuje się oprocentowaniem zmiennym (tzn. że może ono ulec zmianie w trakcie okresu deponowania), wzrastającym od 1,25% w skali roku w pierwszym miesiącu do 5,00% w skali roku w dwunastym miesiącu lokowania środków. Odsetki naliczane są za poszczególne miesiące trwania depozytu według różnych, rosnących z miesiąca na miesiąc, stóp procentowych.

Średnia roczna stopa oprocentowania depozytu na dzień 01.10.2014 wynosi 2,50% w skali roku.

Wypłata lokaty przed terminem powoduje naliczenie odsetek za pełne miesiące trwania lokaty, a za bieżący (niepełny) miesiąc wg stopy oprocentowania równej 1/10 stawki dla pierwszego miesiąca, obowiązującej w dniu zerwania lokaty. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.


Z dniem połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim, ale nie wcześniej niż 31 października 2014 roku, produkt zmieni nazwę na Lokata Dynamiczna Adm.

W kwietniu 2014 akcje Nordea Bank Polska S.A. zostały nabyte przez PKO Bank Polski. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. Więcej o fuzji.