Rekomendowane Zakłady Ubezpieczeń

Komunikat
 

Lista rekomendowanych przez Nordea Bank Polska S.A. towarzystw ubezpieczeniowych na dzień 16.10.2013 r.

 

REKOMENDOWANE ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE:
 
 • AEGON TU na ŻYCIE S.A.
 • TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • AMPLICO LIFE S.A.
 • AVIVA TUnŻ S.A.
 • AXA ŻYCIE TU S.A.
 • BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
 • BZ WBK - AVIVA TUnŻ S.A.
 • TUnŻ CARDIF POLSKA S.A.
 • COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
 • CONCORDIA CAPITAL SA
 • STUnŻ ERGO HESTIA SA
 • TU na ŻYCIE EUROPA S.A.
 • GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
 • HDI - GERLING ŻYCIE TU S.A.
 • ING TUnŻ S.A.
 • TU INTER - ŻYCIE POLSKA S.A.
 • MACIF ŻYCIE TUW
 • PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A.
 • POLISA - ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group
 • PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
 • PZU ŻYCIE SA
 • TUW REJENT – LIFE
 • SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A.
 • SKANDIA ŻYCIE TU S.A.
 • TU SKOK ŻYCIE SA
 • UNIQA TU na ŻYCIE S.A.
 • TUnŻ WARTA S.A.
 
REKOMENDOWANE ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH:
 
 • TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
 • AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
 • AXA TUiR S.A.
 • BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group
 • BRE UBEZPIECZENIA TUiR S.A.
 • BZ WBK - AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
 • COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
 • CONCORDIA POLSKA TUW
 • TUW – CUPRUM
 • D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A.
 • STU ERGO HESTIA SA
 • TU EULER HERMES S.A.
 • TU EUROPA S.A.
 • GENERALI T.U. S.A.
 • GOTHAER TU S.A.
 • TU INTER POLSKA S.A.
 • INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
 • KUKE S.A.
 • LINK4 TU S.A.
 • MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • PARTNER TUiR S.A.
 • T.U.W. POCZTOWE
 • PTR S.A.
 • PZU SA
 • SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.
 • TUW SKOK
 • TUW TUW
 • TUZ TUW 
 • UNIQA TU S.A.
 • TUiR WARTA S.A.
 • TU ZDROWIE S.A.
 • AEGON Ubezpieczenia Majątkowe Oddział w Polsce
 • LIBERTY Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
 • ČESKÁ POJIŠŤOVNA S.A. Oddział w Polsce

W kwietniu 2014 akcje Nordea Bank Polska S.A. zostały nabyte przez PKO Bank Polski. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. Więcej o fuzji.