Rachunek Nordea Progres

Nordea Progres to idealne rozwiązanie dla osób ceniących zysk i swobodę w dysponowaniu własnymi środkami oraz szukających sposobów inwestowania alternatywnych dla lokaty.
Z dniem połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim, ale nie wcześniej niż 31 października 2014 roku produkt zmieni nazwę na Konto oszczędnościowe Progres Adm.
Wpłacaj,
wypłacaj,
zyskuj
odsetki
 • O produkcie
 • Dla kogo
 • Korzyści
 • Więcej
 • Oprocentowanie
 • Nowa nazwa

Nordea Progres to unikalny na rynku rachunek oszczędnościowy prowadzony w PLN, EUR oraz USD, otwierany na czas nieokreślony. Pozwala efektywnie gospodarować oszczędnościami i daje pełną dowolność w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku Nordea Progres. Jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych lokat terminowych.

Rachunek Nordea Progres zapewnia całkowitą swobodę w dysponowaniu zgromadzonymi pieniędzmi. W dowolnym momencie możesz:

 • wypłacić całą kwotę lub jej część,
 • zasilać rachunek,
 • składać dyspozycje przelewów – zarówno przez telefon i internet, jak i w oddziałach Banku.
Nordea Progres to swoboda i wygoda efektywnego oszczędzania. Nie musisz przejmować się żadnymi ograniczeniami, wiążącymi terminami czy zobowiązaniami.
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • darmowe otwarcie rachunek
 • brak opłat za prowadzenie rachunku
 • brak minimalnej kwoty dopłat i wypłat z rachunku
 • pierwsza wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym bezpłatna
 • brak wymaganej minimalnej kwoty do założenia rachunku
 • dostęp do rachunku w sieci placówek Nordea przez system bankowości elektronicznej Netbank lub Centrum Obsługi Klienta.

Wpłaty i wypłaty środków:

Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dowolnej kwocie i w każdym momencie. Przy wypłacie nie tracisz naliczonych odsetek. Pierwsza wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna.
Od kolejnych Bank pobierze prowizję w wysokości 0,2% kwoty, min. 10 PLN.

Swoje pieniądze możesz przelać na rachunki produktów depozytowych prowadzonych przez nasz Bank bez żadnych opłat. Darmowe są transfery na:

 • polisę Nordea Profit Plus, Nordea Inwestor lub inny produkt ubezpieczeniowo-lokacyjny
 • obligacje emitowane przez Nordea Bank Polska S.A.
 • lokatę w Nordea Bank Polska S.A. o terminie zapadalności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Aby skorzystać z tych produktów wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta, lub z najbliższym oddziałem Banku w tym samym dniu, w którym zadysponowano wypłatę z rachunku Nordea Progres.


Jak założyć Nordea Progres?

Łatwo i w dogodny sposób – rachunek Nordea Progres możesz założyć:

lub

 • po zalogowaniu wypełniając wniosek elektroniczny – jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej Netbank.
W wyborze pomogą też nasi konsultanci, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania pod numerem: 801 667 332 (801 NORDEA).

Oprocentowanie rachunku Nordea Progres jest zmienne i zależy od wartości środków zgromadzonych na rachunku. Jest tym wyższe, im wyższa kwota zdeponowanych środków. Odsetki naliczane są codziennie.

 

Waluta

 Kwota                                     

 
PLN
0 do 4 999,99
 1,00%
od 5 000,00 do 49 999,99
 1,40%
50 000,00 i powyżej
 1,50%
EUR
0 do 4 999,99
 0,10%
od 5 000,00 do 49 999,99
 0,15%
50 000,00 i powyżej
 0,25%
USD
0 do 4 999,99
0,10%
od 5 000,00 do 49 999,99
0,15%
50 000,00 i powyżej
0,25%


Kapitalizacja naliczonych odsetek ma miejsce po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Z dniem połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim, ale nie wcześniej niż 31 października 2014 roku, produkt zmieni nazwę na Konto oszczędnościowe Progres Adm.
Dowiedz się więcej o zmianach po połączeniu z PKO Bankiem Polskim

Narzędzia

Kalkulator lokat

W kwietniu 2014 akcje Nordea Bank Polska S.A. zostały nabyte przez PKO Bank Polski. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. Więcej o fuzji.